Veelgestelde vragen

Wil je discussie en frustratie bij tenders voorkomen? Wij kunnen ondersteunen, meedenken, reviewen, trainen en vooral onze kennis inzetten. Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over EMVI-plannen.

Wat is een EMVI-plan?
Gunningscriteria bij aanbestedingen waarbij het kwaliteitsaspect in het Plan van Aanpak wordt meegewogen naast de prijscomponent.
Wat betekent SMART?
SMART is een afkorting van Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Vaak vragen aanbesteders meerwaarde SMART te omschrijven in het EMVI plan. Voorbeeld: De bevoorrading van de winkels tijdens de realisatie van het project kan ten alle tijden doorgang vinden.
Wat betekent Best Value?
Methode van aanbesteden waarbij de expert geselecteerd wordt op basis van een prestatie onderbouwing, risico- en kansendossier en een interview met de sleutelfunctionarissen van het project.
Waar betekent BPKV?

BPKV staat voor “Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding”. Aanbestedingsvorm waarbij geselecteerd wordt op basis van de prijs-kwaliteitsverhouding.

Wat is risicomanagement?

Op basis van de risico’s in een project kan je vaak goed aansluiten bij de zorgen van een opdrachtgever.

Heb jij een vraag?

Heb jij een prangende vraag over het schrijven van een EMVI-plan en staat deze vraag nog niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact met ons op.