Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we ermee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar en waarom jouw gegevens opgesla- gen worden. Ook lees je welke je rechten je hebt over jouw gegevens.

De privacyverklaring kan in de loop van de tijd aangepast worden. Het is daarom handig om deze regelmatig te raadplegen.

MISSIE3 B.V.

Deze verklaring is opgesteld voor alle websites die vallen onder Missie3 B.V. Dit zijn de volgende:

deeptenders.websiteomgeving.nl
www.mgciviel.nl
www.supervisor-app.nl
www.emvi-plan.nl

Missie3 adviseert en ondersteunt overheid en aannemers door kennis en processturing in te zetten voor het beheersen van bouw- en infraprojecten. Op deze websites verzamelen wij gegevens. In deze privacyverklaring lees je wat we met jouw gegevens doen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Missie3 B.V. Deze zijn de volgende:

1. Analytics

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren en onze dienstverlening daarop af te stemmen. Dit doen wij door middel van Google Analytics.

Op de sites worden tijdelijke cookies gebruikt. Deze kunnen geregistreerd worden, maar worden niet door ons gebruikt of naar jou herleidbaar opgeslagen.

ONTVANGERS

De e-mail, websites en back-ups van Missie3 B.V. worden gehost bij Dacon. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Dacon.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem. Jouw naam en persoon- lijke gegevens zijn daar niet aan verbonden. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

JOUW RECHTEN

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om altijd jouw gegevens op te vragen bij Missie3 B.V. Dit kan zowel telefo- nisch als via de e-mail. Je krijgt dan een overzicht met jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet (meer)? Dan kun je die wijzigen door op de daarvoor bestem- de url onderaan de nieuwsbrief te klikken.

3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Missie3 B.V. en de makelaar vastgelegd worden? Dan kun je ons vragen jouw gegevens te wissen.

4. Recht op het indienen van een klacht

Als je vindt dat wij niet goed met jouw gegevens omgegaan zijn dan kun je een klacht indie- nen.

5. Recht op overdracht

Als je wilt dat Missie3 B.V. jouw gegevens overdraagt aan een andere partij, dan kun je hier- toe een verzoek bij ons indienen.

6. Recht op stop gegevensgebruik

Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stopzetten van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Wil je je beroepen op één of meer van bovenstaande rechten? Dat kan op twee manieren:

Telefonisch via 06 39 58 83 42 E-mail: info@deeptenders.websiteomgeving.nl o.v.v. privacy

PLICHTEN

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang; namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens verkopen wij nooit aan een andere partij.