Onze aanpak

In 5 stappen naar een
succesvol EMVI-plan

Hulp nodig bij het schrijven van een EMVI-plan? Wij bieden ondersteuning voor elke afzonderlijke stap in het tenderproces, maar natuurlijk ook volledige ontzorging. Hoe groot of klein jouw vraag ook is, Deep Tenders biedt jou een helpende hand.

Direct offerte aanvragen

STAP 1: Tenderstrategie bepalen

Duiken we samen de diepte in?

Een succesvol tendertraject start niet aan de schrijftafel. We ontwikkelen samen eerst een solide strategie om de kans op gunning te vergroten. De cruciale vraag hier is: “Is deze tender haalbaar voor jullie organisatie?” Dit bepalen we gezamenlijk met een concurrentie- en haalbaarheidsanalyse. Bij een positieve beslissing duiken we dieper in het proces en analyseren grondig de klantvraag om de rode draad van het plan te bepalen. We kijken naar concrete doelen van de opdrachtgever, zijn zorgen en hoe jullie kwaliteiten en oplossingen deze kunnen adresseren. Ook identificeren we de knelpunten binnen jullie organisatie. Deze antwoorden vormen de basis voor een goed onderbouwde strategie.

Binnen ons team wijzen we een vast aanspreekpunt aan om de samenwerking te coördineren. Een heldere planning zorgt ervoor dat het tenderproces beheerst verloopt, zonder extra druk richting de inschrijfdeadline. Hierdoor bouwen we gedurende het traject een persoonlijke relatie op, waardoor we snel vooruitgang boeken.

Onze meerwaarde ligt in de kritische analyse en de juiste vragen van onze adviseurs, die in kaart brengen hoe jouw organisatie zich onderscheidt van de concurrentie. Op basis hiervan stellen we samen een heldere strategie op die aansluit bij de kernwaarden van jouw organisatie.

STAP 2: EMVI-PLAN SCHRIJVEN

De meerwaarde van jouw organisatie SMART op papier

Tijdens het bepalen van de tenderstrategie hebben we samen de klantvraag in kaart gebracht. In stap 2 zetten we scherp op papier hoe jouw organisatie aan die vraag gaat voldoen. Daarvoor plannen we één of meerdere verdiepingssessies bij jou op kantoor. Tijdens deze sessies prikkelen we jou en je collega’s om na te denken over onderscheidende oplossingen die meerwaarde bieden. Zo komen we tot oplossingen die laten zien dat je inzicht hebt in de unieke kenmerken van het project en de zorgen van de klant.

Tijdens onze verdiepingssessies halen we zoveel mogelijk inhoudelijke kennis op. Deze informatie zetten we vervolgens SMART op papier. Met een actieve schrijfstijl en concrete prestatie-informatie zetten wij een overtuigend plan in elkaar dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Gedurende ons intensieve samenwerkingstraject plannen we meerdere feedbackmomenten om de plannen zo scherp mogelijk op papier te krijgen.

Onze meerwaarde: Wij werken altijd met twee collega’s aan het plan. Daarnaast hebben we korte lijnen uitstaan met verschillende experts op het vlak van onder andere risico- en omgevingsmanagement. Het plan wordt binnen ons team dus altijd door meer dan twee paar ogen bekeken. Bovendien hebben wij veel ervaring met opdrachtgevers op diverse bestuursniveaus. Wij kennen de lezer en kunnen goed inschatten wat deze wil terugzien in het plan. Kort gezegd: wij weten wat scoort en wat niet.

STAP 3: VORMGEVING

Een EMVI-plan dat tot de verbeelding spreekt

Een goed plan besteedt niet alleen aandacht aan mooie woorden. Met een sprekende opmaak en verhelderende visualisaties verhoog je de leesbaarheid van je plan en krijgt je boodschap nog meer kracht. Bovendien heb je direct een streepje voor op je concurrenten als je plan eruit springt met een aantrekkelijke vormgeving. Het oog van een beoordelaar wil ook wat!

Onze meerwaarde: Wij schakelen tijdig onze vormgever in die met een treffende opmaak jullie plan naar een hoger niveau tilt. Zo maken we een EMVI-plan dat inhoudelijk aan de eisen voldoet en ook nog eens tot de verbeelding spreekt.

STAP 4: Reviewen

De puntjes op de i voor een dichtgetimmerd EMVI-plan

Voor het plan de deur uitgaat, moet alles kloppen. We plannen gedurende het traject verschillende feedbackmomenten en verwerken tijdig de input uit jullie organisatie. Binnen ons team werken we altijd met twee schrijvers en weten we onze weg te vinden naar de juiste experts. Het plan wordt dus altijd door meer dan twee paar ogen bekeken. Zo werken we gestaag richting een dichtgetimmerd plan.

Heb je zelf een plan geschreven en wil je dit door ons laten beoordelen? Onze adviseurs gaan graag met je om tafel om je plan kritisch onder de loep te nemen. Sluit het plan goed aan op de gunningscriteria en de klantvraag? Levert het plan werkelijk meerwaarde? Zijn er geen kwesties over het hoofd gezien wat betreft kansen, risico’s en omgevingsmanagement? Is alles SMART opgeschreven? Op basis van dergelijke vragen leveren we concrete feedback, die de weg vrij maakt naar een winnend EMVI-plan.

Onze meerwaarde: Wij hebben ervaring met diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers. We doorzien snel de klantvraag en weten ook welke wensen en eisen aan die vraag ten grondslag liggen. Met deze kennis kunnen wij snel en accuraat beoordelen op welke punten een plan kan worden aangescherpt.

STAP 5: Evaluatie

Samen vooruit naar het volgende plan

Nadat het plan is ingediend, is het wachten op de uitslag. Hebben we het winnende plan geschreven? Dan trakteren we op een feestelijke Friese versnapering! In deze fase houden we ook contact om onze samenwerking evalueren. Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat hebben we geleerd? Zo helpen we elkaar vooruit en raken we bij een eventuele samenwerking in de toekomst steeds beter op elkaar ingespeeld.

Onze meerwaarde: Wij krijgen veel positieve feedback over de betrokkenheid, flexibiliteit en expertise van onze teamleden. We hebben een stevige basis, maar elk project en elke klant is anders. Wij zijn erop gebrand onszelf te blijven verbeteren, zodat we onze klanten in een gestroomlijnd proces aan een winnend plan helpen.

Wil je samenwerken met een betrokken team dat, dankzij jarenlange ervaring, weet wat scoort in een EMVI-plan (BPKV)? Kies dan voor Deep Tenders en laten we samen succesvol tenderen!

Direct offerte aanvragen

Samen
succesvol
tenderen