Toetscoördinatie DBFM N31/N33

In 2018 won Missie3 de aanbesteding voor de toetscoördinatie van de DBFM-projecten N31 en N33, beide wegen zijn verdubbeld en daarna is er een onderhoudsfase van respectievelijk 20 (N31) en 22 (N33) jaar gestart. Sinds het begin van 2019 is Missie3 verantwoordelijk voor de toetscoördinatie van de onderhoudsfase voor beide projecten. Eind 2022 liep de onderhoudsfase van de N31 af.

De toetscoördinatie voor dit project omvat het inplannen en uitvoeren van audits op basis van het risicoprofiel, waarbij we toetsen op het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer en de beheersing van risico’s en processen. Jaarlijks evalueren we de prestaties van de aannemers, wat de opdrachtgever een basis biedt voor rechtmatige betaling.

Collega Arjen Bouma over het project: “DBFM-contracten steken anders in elkaar dan andere (onderhouds-)contracten waar we invulling geven aan SCB. Het is interessant en leerzaam om vanuit je ‘reguliere’ denkpatroon naar het project en de risico’s te kijken.”

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

Onze werkzaamheden op een rij:

Group 4757

Voor de toetscoördinatie stellen we een toetsplanning op en verzorgen we de coördinatie van de toetsen.

Group 4757

We ondersteunen de Lead Auditor RWS bij het uitvoeren van de toetsen.

Group 4757

Op jaarbasis evalueren we de SCB/toetsstrategie en op basis hiervan geven we advies aan de contractmanager.

Group 4757

We voeren waarnemingen uit voor het project N33.

Door te kiezen voor Missie3 als toetscoördinator, kun je erop vertrouwen dat jouw projecten worden beheerd volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen, en dat je tijdig en rechtmatig betaald wordt voor jouw werkzaamheden. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij jou kunnen helpen met infrastructuurprojecten.

Overige projecten