Inkoop- en Contractmanagement Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat Midden Nederland levert Missie3 een adviseur Inkoop- en Contractmanagement. Onze adviseur en de contractmanager werken samen binnen het projectteam. Ze zijn verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van groot onderhoud aan de rijkswegen. Dit omvat ook de bijbehorende uitbestedingen van producten. Het uiteindelijke doel is om het project te realiseren volgens de gestelde doelstellingen en ambities.

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

Projecten:

1. A2 – Leidsche Rijntunnel t/m knooppunt Holendrecht; overlagen van rijstrook 4 en 5 plus de vluchtstrook. Hierbij dient de deklaag van traditioneel 2-laags ZOAB vervangen te worden door een deklaag van 2-laags ZOAB Fijn in het kader van geluidsreductie ten behoeve van de maatregel 130 km/u;
2. A6 – Lelystad t/m Urk; grootschalige reconstructie van het gehele wegvak (inclusief kunstwerken en geleiderails).

Werkzaamheden

Group 4757

Verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, – aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen

Group 4757

Adviseren over het waarborgen van de beheersbaarheid van het contract bij de totstandkoming ervan en ook tijdens de looptijd

Group 4757

Het verrichten van controles en het uitvoeren van systeem- en procestoetsen en/of het aansturen hiervan

Group 4757

Het rapporteren van afwijkingen

Group 4757

Adviseren over passende beheersmaatregelen

Group 4757

Fungeren als vraagbaak voor het projectteam en opdrachtnemer

Group 4757

Het bewaken van deadlines ten behoeve van contractafspraken

Group 4757

Het realiseren van een juist informatieniveau over afgebakende onderdelen van het inkoop- en contractmanagement en het communiceren hierover

Overige projecten