Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Als (lead) auditor binnen dit project waren wij verantwoordelijk voor de toepassing van Systeemgerichte Contractbeheersing(SCB) op een uitvoeringsproject, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het betreft een E&C contract waarbij een ontwerpoptimalisatie werd verwacht van de aannemer.

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

Werkzaamheden

Group 4757

Adviseren bij het actualiseren van het contractbeheersplan

Group 4757

Adviseren bij het bepalen van een toetsstrategie

Group 4757

Organiseren, voorbereiden en uitvoeren van systeem- en procesaudits

Group 4757

Vastlegging van bevindingen en de aandachtspunten in het toetsverslag

Group 4757

Opstellen van toetsplanningen

Group 4757

Adviseren over het vaststellen van tekortkomingen

Group 4757

Adviseren van de contractmanager en de risicomanager over de bevindingen en risicoaanpassingen en introductie van nieuwe risico’s

Group 4757

Afstemmen van de risico’s met de manager projectbeheersing en risicomanager

Group 4757

Adviseren van de contractmanager en technisch manager ten aanzien van verificatie en validatie van eisen

Group 4757

Coachen van de contractbegeleider/toetscoördinator

Overige projecten