Bouwteamaanbesteding Meedhuizen

Wij kregen de eer om de gemeente Delfzijl te assisteren bij de Bouwteamaanbesteding Meedhuizen. Als toegewijde professionals hebben we met trots gewerkt aan het opstellen en leveren van een succesvolle bouwteamaanbesteding voor de herinrichting van Meedhuizen. Onze opdracht was om ervoor te zorgen dat het project optimaal zou worden benut voor de bewoners, door middel van een gezamenlijk traject met alle betrokken partijen: bewoners, stakeholders, ontwerpers en aannemers.

Onze inspanningen waren gericht op het vinden van de beste manier om dit vraagstuk in de markt te zetten en daarvoor hebben we samengewerkt met de gemeente om een Bouwteamaanbesteding te organiseren via een meervoudig onderhandse procedure. We maakten gebruik van een marktconsultatie waarin we samen met de aannemers keken naar de beste manier om dit project in alle openheid en transparantie aan te pakken. Een van de unieke kenmerken van deze aanbesteding was dat we 100% op kwaliteit hebben gegund.

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

Werkzaamheden

Group 4757

Vaststellen van de projectdoelstelling(en) en de nodige input

Group 4757

Opstellen van een concept aanbestedingsleidraad en bouwteamovereenkomst

Group 4757

Houden van een EMVI & Risicosessie

Group 4757

Opstellen van inkoopdocumenten

Group 4757

Plaatsen van aanbestedingsdocumenten op Tenderned

Group 4757

Verzorgen van een inlichtingenbijeenkomst met een presentatie over de aanbesteding

Group 4757

Beantwoorden van vragen in de Nota van Inlichtingen

Group 4757

Beoordelen van EMVI plannen

Group 4757

Opstellen van een gunningsbesluit en afwijzingsbrieven

Bij Missie3 zijn we altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en we kijken er naar uit om ook jou van dienst te kunnen zijn. Laten we samen bouwen aan iets moois!

Overige projecten