DC & Maintain Veerhavens

De veerhavens in het areaal van Rijkswaterstaat Noord Nederland zijn de komende jaren toe aan renovatie op het gebied van conservering, elektrische installaties, bediening & besturing en inrichting. Daarnaast zal het reguliere onderhoud uitgevoerd moeten worden waarbij assetmanagement en betrouwbare areaalinformatie de focus heeft.

MGciviel is gevraagd om te ondersteunen op het gebied van Systems Engineering, het opstellen van de Vraagspecificatie en onderhouden van de Relatics/GRIP omgeving. De klanteisen zijn in deze omgeving door vertaald naar technisch en/of proceseisen in een Design, Construct & Maintain overeenkomst op basis van de UAV-gc.

Geen uitdaging is ons te groot

Experts in infra & ruimte

Wij blinken uit in onze projecten

Geen uitdaging is ons te groot

Experts in infra & ruimte

Wij blinken uit in onze projecten

Werkzaamheden

Group 4757

Beheren Relatics

Group 4757

Opstellen Vraagspecificaties

Group 4757

Klanteisenhonorering

Group 4757

Afstemming tussen disiplines

Group 4757

Opstellen objectenboom, functieanalyse en contextdiagrammen

Group 4757

Uitwerken en specificeren Basisspec’s Brug, Weg en Landelijke Bruggenstandaard

Group 4757

Kerngebruiker GRIP

Group 4757

Klanteisenspecificatie

Overige projecten